برگزاری کلاس های المپیاد شیمی-زیست-و ریاضی از روز چهارشنبه

 مورخ 25/8/89از ساعت 2 الی 5/8 عصر در محل آموزشگاه