سری جدید کلاس های المپیاد در هفته دوم اردیبهشت ماه سال 90 در مکان اموزشگاه برگزار میشود.برای اطلاعات بیشتر به دفتر مدیریت مراجعه نمایید. 

کلاس فیزیک پیش دانشگاهی استاد عبدالمحمدی در تاریخ 1 و 2 اردبیهشت در اموزشگاه برگزارمیگردد.جهت ثبت نام به معاونت فناوری مراجعه کنید.